Kontakt

Eva Černínová

© 2013 - 2024 Všechna práva vyhrazena

Email: nasesvatky(at)gmail.com

(at) = @

Web je určen pro rozšiřování Vašich informací, vědomostí, apod. Veškeré materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem a jsou určeny pouze pro nekomerční, osobní užití, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely.

Vyvíjím přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace, přesto však neposkytuji žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Zříkám se veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Obrázky, značky a loga jsou buď mým majetkem nebo jsou užity s jejich svolením či na základě licence. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat.

Většina textů je čerpána na základě licence 3.0 Unported Creative Commons z wikimedia.org. Obrázky pak zejména z freepik.com.

Design by FCT. Released for free under a Creative Commons Attribution 2.5 License.